Hem

Välkommen till Här för att stanna, Bibeln idags projekt för att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer. 

Projektet lanserades februari 2020 och har under året arbetat med att studera vad det är som hjälper unga till att utbrista att man är #härförattstanna och vilka faktorer som gör att unga lämnar tron.

Rapporten

I rapporten presenteras det arbete vi gjort under 2020 och vad vi funnit. Du kan läsa om bakgrunden, våra bibliska principer och huvudteori för analys. Rapporten har fem stora avdelningar som presenterar det vi anser är viktigast att lyfta fram från det vi sett:

 1. Över 50 procent försvinner
 2. Det sociala benets dominans
 3. Föräldrar och församling
 4. Behovet av nära relationer
 5. 10 byggstenar för livslångt lärjungaskap

Rapporten avslutas med utmaningar till egna reflektioner och möjliga steg vidare.

Läs rapporten direkt på skärmen.

Läs rapporten som nedladdningsbar pdf.

Om

Här för att stanna” har som mål att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer. Viktigast för ett barns andliga utveckling är utan tvekan föräldern och vi vill genom samarbetet gå på djupet för att studera vad föräldrar ser som sina behov.

Projektets första fas skedde i samarbete med Korskyrkan Uppsala.

Läs rapporten från Här för att stannas första fas här.

Blogg

Förlora inte de unga när de tar klivet ut i vuxenlivet

Steget vidare efter gymnasieåldern är det mest kritiska i en ung människas vandring med Gud. Alla i församlingarna behöver ta ansvar för att underlätta detta steg, skriver Olof Brandt och P-O Flodström, Bibeln idag. I arbetet med Bibeln idags rapport “Här för att stanna” talade mycket av det insamlade underlaget för att övergången till “ung vuxen” …

Både och?

skulle vilja belysa och utmana. Vårt debattklimat just nu är inte det mest sunda. Det är dock inte internet-trollen vi vill tala om nu utan ett annat fenomen som försvårar det kreativa samtalet. Det är att det är så svårt att säga orden ”både och”. Många kommentarer och inlägg i diskussionen har i stället varit av typen ”om man bara …” eller ”allt som krävs är …”. Låt oss förklara med en rad exempel vad vi menar.

Resurser

Under projektets gång kommer det att tas fram resurser för att enskilda och församlingar.

Befintliga resurser

 • Rapporten
 • Planeringsverktyg med Här för att stanna-tänk.
 • 10:14, app för bibelläsning i familjen. Video med bibeltext och frågor.
 • Bibellinjen, bibellinjen är ett enkelt spel som går ut på att lära sig ordningen på Bibelns böcker. 
 • Bibelfavoriter, berättelser för de allra minsta med föräldraresurser i slutet.
 • Hemmakyrka, för familjer som vill upptäcka Bibeln tillsammans.
 • Resan genom Bibeln, en upptäcktsresa där ni möter 50 GT och 50 NT texter. För mellanstadieåldern.
 • Bibelstund, app för dig som vill använda ny teknik för att läsa tillsammans
 • Insteg, serie med lätta material för den som är ny i tron eller direkt efter konfirmationen.
 • Ingångar, kortlek för att på ett lekfullt sätt studera Bibeln tillsammans.
 • Upptäckartärningar, tärningarna gör det möjligt att samla deltagare med olika förkunskaper, och får även tystlåtna grupper att börja samtala.

Kontakt

Besöksadress
Bangårdsgatan 4 A, Uppsala
753 20 Uppsala

Postadress
Box 1211, 751 42 Uppsala
Tel 018-69 67 84

Administration
Plusgiro: 67 65 25-9
Swish: 123 452 41 87

Medarbetare i Bibeln idag
Olof Brandt, generalsekreterare
olof.brandt@bibelnidag.org

PO Flodström, verksamhetsutvecklare
P-O.flodstrom@bibelnidag.org