Hem

Välkommen till Här för att stanna, Bibeln idags projekt för att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer.  Projektet lanserades februari 2020 och är just nu inne i fas 1.

Om

Här för att stanna” har som mål att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer. Viktigast för ett barns andliga utveckling är utan tvekan föräldern och vi vill genom samarbetet gå på djupet för att studera vad föräldrar ser som sina behov.

Projektet är sker i samarbete med Korskyrkan Uppsala.

Tidsplan

Projektet är just nu inne i fas 1 där vi jobbar med kartläggning av behov och orsaker till att unga lämnar tron. Målet är att under 2020 både presentera resultat i form av artiklar och resurser för enskilda och församlingar för att vända trenden.

Blogg

Vi behöver varandra – inte minst i tider av kris

Coronakrisen har tvingat fram en paus för gudstjänstlivet i Sverige. Landets församlingar övar sig därför just nu i olika kreativa lösningar för att finna nya sätt att bygga den gemenskap som är ett av människans mest grundläggande behov. Vi behöver varandra – inte minst i tider av kris. #härförattstanna Per Ewert, direktorClapmaninstitutet

Nina är #härförattstanna

Jag heter Nina och jobbar bland annat med TV-programmet “Nära med Nina” och är ena halvan i podden “Modig och Vacker” där vi ofta lyfter frågor kring frikyrkans utmaningar för de som går utanför normen.Till vardags så jobbar jag inom LP verksamheten.Där ansvarar jag för det nationella arbetet som gäller kvinnor med beroendeproblematik samt LP …

Resurser

Under projektets gång kommer det att tas fram resurser för att enskilda och församlingar.

Befintliga resurser

  • Bibelfavoriter, berättelser för de allra minsta med föräldraresurser i slutet.
  • Hemmakyrka, för familjer som vill upptäcka Bibeln tillsammans.
  • Resan genom Bibeln, en upptäcktsresa där ni möter 50 GT och 50 NT texter. För mellanstadieåldern.
  • Bibelstund, app för dig som vill använda ny teknik för att läsa tillsammans
  • Insteg, serie med lätta material för den som är ny i tron eller direkt efter konfirmationen.
  • Ingångar, kortlek för att på ett lekfullt sätt studera Bibeln tillsammans.
  • Upptäckartärningar, tärningarna gör det möjligt att samla deltagare med olika förkunskaper, och får även tystlåtna grupper att börja samtala.

Kontakt

Besöksadress
Bangårdsgatan 4 A, Uppsala
753 20 Uppsala

Postadress
Box 1211, 751 42 Uppsala
Tel 018-69 67 84

Administration
Plusgiro: 67 65 25-9
Swish: 123 452 41 87

Medarbetare i Bibeln idag
Olof Brandt, generalsekreterare
olof.brandt@bibelnidag.org

PO Flodström, verksamhetsutvecklare
P-O.flodstrom@bibelnidag.org