I din församling

Vi vill ta ett förnyat tag i frågan i vår församling, hur gör vi?

Målet med rapporten är primärt att väcka frågan om barn och ungas tro i varje enskilt sammanhang. Svaren på frågorna som blir ställda måste anpassas efter varje enskilt sammanhangs kultur, teologi och kontext. Vi tror dock att det finns nycklar som alla har nytta av att börja använda. Steg ett för att komma igång med arbetet kan därför vara att läsa rapporten tillsammans och samtala utifrån de frågor och rekommendationer som finns i varje del.

Det finns hjälp att få för ytterligare steg

Om ni vill ha mer hjälp så erbjuder Bibeln idag en rad olika resurser som kan vara till hjälp:

 • Bibeln idags Youtube-kanal har inspirationsvideor med bakgrund i det vi lärt oss i processen.
 • Bibeln idags podcast har en hel serie med poddar om dessa ämnen med inriktning på både församling och familj.
 • Vi har flera material som underlättar för familjer att prata om viktiga frågor i hemmet.
 • Appar för gruppbibelläsning eller bibelläsning med barn (Bibelstund, 10:14 och bibelappen för barn).
 • Smågruppsmaterial som fokuserar på den egna resan och vad medlemmarna kan ta för steg på individnivå.

Vi vill komma igång med ett projekt

Bibeln idag erbjuder hjälp att få igång processer kring tänket med Här för att stanna. Varje församling är unik och kan därför inte får en enkel handlingsplan i fyra steg för att lösa frågorna man ställer.

Hur går det till?

Är din församling intresserad av att starta en process för att få fler att utbrista “jag är här för att stanna”? I så fall kan vi erbjuda ett upplägg där vi stöttar församlingen i stegen som behöver tas. Grundupplägget innehåller:

 • Inledande samtal med ansvarig från församlingen.
 • Storsamling med hela församlingen där ni får inspiration för processen och startar diskussionerna som ska leda vidare.
 • Uppföljningsmaterial ni kan använda för att komma framåt i era styrande organ.
 • Uppföljningssamtal med tips och hjälp för de lokalt ansvariga för projektet.

Vad krävs av församlingen?

 • Ni behöver ha en vilja att förändras och satsa på en process som innebär att barn och unga vill stanna i tron.
 • Ni behöver vara beredda att lägga tid på processen.
 • Ledarskapet ska vara med på storsamlingen.
 • Ni behöver en ledningsgrupp som tar frågorna vidare efter storsamlingen.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på församlingens storlek, restid och hur mycket material som ni önskar. Vill du ha en prisuppfattning, hör av dig så får vi ett samtal. Vi försöker följa de riktlinjer för standardarvoden som Pingst, EFK och SAM använder.

Hur bokar jag eller får veta mer?

Vill du veta mer är första steget att surfa runt här på hemsidan för att få lite kött på benen.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till via våra kontaktuppgifter här.