De tio byggstenarna

Här för att stannas 10 byggstenar.
Här för att stannas 10 byggstenar.

Här för att stanna har två grundstenar som är extra viktiga och genomsyrar hela bygget, samt åtta byggstenar som kompletterar de två grundstenarna. Denna grund kan användas för att få ett gemensamt språk i en församling att tala om dessa frågor. Innan man läser de tio är det viktigt att förstå:

De är holistiska. När tron formas berör det alla områden i livet: det fysiska eller biologiska, det mentala, det psykologiska, det moraliska och det sociala. Vi behöver stödja barn och ungdomar till kropp, själ och ande. Rätt genomförda uppfyller de också Birkedals tre ben (se rapporten).

De är inte strategier speciellt utformade för söndagsskollärare eller ungdomspastorer eller ens föräldrar (även om samtliga dessa personer blir involverade). Dessa strategier är till för hela kyrkan och alla får tillsammans arbeta med att tillämpa dem. De är till för alla, församlingsledningen, ledarna för olika verksamheter, föräldrar och övriga medlemmar.

De är inte en lista över strategier som man kan välja och vraka bland. Man kan inte välja några av dem och välja bort andra. De fungerar tillsammans, och det är samverkan mellan dem som gör dem framgångs­rika.

Grunden

Dessa två skapar grunden i husbygget och genomsyrar alla de andra punkterna. Om man tar bort någon av dessa blir de andra åtta nästan omöjliga att få till.

Familjen är den primära källan till påverkan i ett barns liv. Ingen anställd eller frivillig kan få större inflytande. Församlingen behöver inse detta och hjälpa föräldrar att uppfylla sin gudagivna roll. Kyrkan behöver därför se över om man kan göra mer för föräldrarna för att stötta på bästa sätt. Församlingen är på intet sett oviktig, men behöver hitta sin roll.

Klicka här för en fördjupande video.

Barn och unga som får relationer med andra, äldre och yngre, stannar i högre grad i tron. Det kan gälla att tjäna tillsammans, fira gudstjänst, agera som ledare eller få djupare relationer. Nyckelordet här är relationer; det räcker inte med att bara vara i samma lokaler några gånger i månaden utan att faktiskt få levande relationer.

Klicka här för en fördjupande video.

De övriga åtta

Här är en sammanfattning av alla åtta övriga byggstenar. Klicka på bilderna för att få en fördjupning via video.

Vi vill föra barnen från objekt för mission till några som är med och gör mission. Vi är kallade att göra detta tillsammans då Jesus ber oss alla att tjäna. Vi lär genom att göra, och delade upplevelser ger fördjupad gemenskap. Tjänandet i församlingen bör ha ett lärjungatränande fokus.

Alla ser vad som finns runt oss i en fallen värld. Vi behöver inte bara svara på varför det ser ut som det gör utan också bjuda in till handling. Vi möter Jesus när vi hjälper en av hans minsta och om kyrkan vill vara relevant för unga människor behöver församlingen engagera sig.

Vi fyller lätt våra liv med nöjen och brus men vi behöver skapa platser för möten med Jesus. Vi kan möta Jesus som talar, är verklig och förvandlar. De kristna praktikerna som bön, bibelläsning, gudstjänst och lovsång är centrala för en ung människas vandring mot en vuxen egen tro.

Det sägs att vi blir som vi umgås. Vi kan inte tvinga barn och unga att ha vissa kompisar men vi kan skapa möjligheter för positiva relationer. Genom mötesplatser i kyrkan, bönegrupper eller ”lekdejter” skapar vi relationella kopplingar som kan leda till vänskap.

Människor som gått längre på trons väg är centrala i en persons utveckling. Mentorer tar ett särskilt ansvar för en individ och finns där när frågor uppstår. Alla behöver någon att samtala med ibland som kan tala in i ens liv, be för personen och ge råd för framtiden.

I varje människas liv finns viktiga engångshändelser som förändrar oss för all framtid. Vi kan inte skapa dessa, men vi kan skapa möjligheter för dem., Sedan är det Gud som avgör när han vill handla. Många som finns kvar i tron minns ett läger, ett dop eller något annat tillfälle som varit centralt.

Bibeln är central för tron. En stor berättelse, i vilken vi kan förstå vår plats. Bibeln behöver ha en central roll och föräldrar, barn och unga behöver få hjälp att se sina liv i Bibelns ljus. Var passar jag in i den stora berättelsen?

Riter är bevisat viktiga för människan och kyrkan behöver fånga upp dessa och fira tillsammans med den unga människan. Det kan vara övergångar eller stora händelser. Allt ifrån dop, 18årsdagen, den första Bibeln, en riduppvisning, konfirmation, körkort eller ett viktigt prov.