Press

Till vår stora glädje har den kristna pressen varit generösa i sin rapportering om vårt projekt, ni kan läsa om det i #tidningendagen #sändaren #hemmetsvän och #världenidag

Först ut var tidningen Dagens Jacob Zetterman som intervjuade P-O och Olof i Uppsala under projektets uppstartsmöte:

https://www.dagen.se/nyheter/de-ska-ta-reda-pa-varfor-unga-lamnar-kyrkan-1.1672728

Eva Gustafsson på Hemmets Vän var inte sen att haka på! 🙂

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8387&coid=7&

Efter att Svärden Idag rapporterat med en del “faktafel”…

…gick Världen Idag ut med ett förtydligande om vad kampanjen egentligen handlade om: https://www.varldenidag.se/nyheter/inspirerande-frikyrkoberattelser-ska-samlas-under-hashtagg/reptce!LBVcBCZkfewOIYSvo3HGQ/

Sändarens chefredaktör Robban Tjernberg gjorde även en längre intervju med P-O Flodström angående hans ingångsvärden i projektet:

https://www.sandaren.se/nyhet/hur-jobbar-kyrkorna-med-sina-fore-detta?

Joel Halldorf omnämner Bibeln Idags projekt på ledarplats i tidningen Dagen och problematiserar rörelsens tendens att fokusera mer på att nå ut till nya människor istället för att fokusera på hur vi skapar bäst förutsättningar till att behålla dem som växer upp mitt ibland oss.

Dagen: https://www.dagen.se/ledare/2020/09/16/manga-lamnar-kyrkan-i-onodan/

Om rapporten som släpptes 2020-12-11

Dagen skrev två artiklar:

https://www.dagen.se/nyheter/2020/12/11/rapport-over-halften-av-frikyrkliga-ungdomar-lamnar-tron/

https://www.dagen.se/nyheter/2020/12/11/fa-ungdomsledare-pratar-med-tonaringarnas-foraldrar/

https://www.sandaren.se/nyhet/halften-av-kyrkans-unga-lamnar-tron