Press

Till vår stora glädje har den kristna pressen varit generösa i sin rapportering om vårt projekt, ni kan läsa om det i #tidningendagen #sändaren #hemmetsvän och #världenidag

Först ut var tidningen Dagens Jacob Zetterman som intervjuade P-O och Olof i Uppsala under projektets uppstartsmöte:

https://www.dagen.se/nyheter/de-ska-ta-reda-pa-varfor-unga-lamnar-kyrkan-1.1672728

Eva Gustafsson på Hemmets Vän var inte sen att haka på! 🙂

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8387&coid=7&

Efter att Svärden Idag rapporterat med en del “faktafel”…

…gick Världen Idag ut med ett förtydligande om vad kampanjen egentligen handlade om: https://www.varldenidag.se/nyheter/inspirerande-frikyrkoberattelser-ska-samlas-under-hashtagg/reptce!LBVcBCZkfewOIYSvo3HGQ/

Sändarens chefredaktör Robban Tjernberg gjorde även en längre intervju med P-O Flodström angående hans ingångsvärden i projektet:

https://www.sandaren.se/nyhet/hur-jobbar-kyrkorna-med-sina-fore-detta?