Om

Här för att stanna” har som mål att hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap och att uppmuntra och underlätta generationsöverskridande relationer. Viktigast för ett barns andliga utveckling är utan tvekan föräldern och vi vill genom samarbetet gå på djupet för att studera vad föräldrar ser som sina behov.

Projektet är sker i samarbete med Korskyrkan Uppsala.

Tidsplan

Projektet är just nu inne i fas 1 där vi jobbar med kartläggning av behov och orsaker till att unga lämnar tron. Målet är att under 2020 både presentera resultat i form av artiklar och resurser för enskilda och församlingar för att vända trenden.