Resurser

Under projektets gång kommer det att tas fram resurser för att enskilda och församlingar.

Befintliga resurser

  • Rapporten
  • Bibelfavoriter, berättelser för de allra minsta med föräldraresurser i slutet.
  • Hemmakyrka, för familjer som vill upptäcka Bibeln tillsammans.
  • Resan genom Bibeln, en upptäcktsresa där ni möter 50 GT och 50 NT texter. För mellanstadieåldern.
  • Bibelstund, app för dig som vill använda ny teknik för att läsa tillsammans
  • Insteg, serie med lätta material för den som är ny i tron eller direkt efter konfirmationen.
  • Ingångar, kortlek för att på ett lekfullt sätt studera Bibeln tillsammans.
  • Upptäckartärningar, tärningarna gör det möjligt att samla deltagare med olika förkunskaper, och får även tystlåtna grupper att börja samtala.