Resurser

Under projektets gång kommer det att tas fram resurser för att enskilda och församlingar.

Befintliga resurser

 • Rapporten
 • Planeringsverktyg med Här för att stanna-tänk.
 • Hemmatid, två kortlekar för meningsfulla samtal i hemmet.
 • 10:14, app för bibelläsning i familjen. Video med bibeltext och frågor.
 • Bibellinjen, bibellinjen är ett enkelt spel som går ut på att lära sig ordningen på Bibelns böcker. 
 • En ny slags ledare, en bok för dig som vill reflektera över ditt ledarskap.
 • Bibelfavoriter, berättelser för de allra minsta med föräldraresurser i slutet.
 • Hemmakyrka, för familjer som vill upptäcka Bibeln tillsammans.
 • Resan genom Bibeln, en upptäcktsresa där ni möter 50 GT och 50 NT texter. För mellanstadieåldern.
 • Bibelstund, app för dig som vill använda ny teknik för att läsa tillsammans
 • Insteg, serie med lätta material för den som är ny i tron eller direkt efter konfirmationen.
 • Ingångar, kortlek för att på ett lekfullt sätt studera Bibeln tillsammans.
 • Upptäckartärningar, tärningarna gör det möjligt att samla deltagare med olika förkunskaper, och får även tystlåtna grupper att börja samtala.