Hur ska vi nå vår generation?

Rickard Sallander blev frälst på en pubrunda när han var 33 år gammal. Då vände hans liv och han har sedan dess vigt sitt liv åt att studera och förkunna evangeliet. Han har jobbat som bibellärare och predikant i Sverige, Norge och runt om i världen. Efter att ha predikat i över tio år, startade Rickard en skola, Predikantskolan.

Predikantskolan kom till som ett svar på att få troende blir utrustade, av sina ledare, i hur de ska predika. Det kom också som ett svar på att många troende fått höra att de inte ska predika, trots Jesus tydliga missionsbefallning (Mark 16:15). Många troende tänker också att de inte är kvalificerade, trots att det står att Jesus har dugliggjort oss till att vara tjänare i ett nytt förbund (2 Kor 3:6). Alla troende är därför både kvalificerade och befallda att predika evangelium, genom missionsbefallningen. Det enda som kvarstår är att de måste bli utrustade, vilket är det mandat de femfaldiga tjänstegåvorna fått (Ef. 4:11-12).

Rickard ställde frågan: Hur ska vi nå vår generation (=alla nu levande människor)?Svaret löd: Alla troende måste vara med och predika. De som predikar idag kan nå någon, men inte alla.Missionsbefallningen gäller alla troende.

Rickard Sallanders övertygelse är att en nyckel till att stanna kvar i en levande tro är att låta sina gåvor komma i funktion, hans honnörsord är “Alla kan förkunna det glada budskapet!”Han berättar även om sina erfarenheter av att bli mobbad för sin kristna tro och hur han hanterat det genom sitt liv.

Rickard är #härförattstanna