Vi vill ta ett förnyat tag i frågan i vår församling, hur gör vi?

Målet med rapporten Här för att stanna är primärt att väcka frågan om barn och ungas tro i varje enskilt sammanhang. Svaren på frågorna som blir ställda måste anpassas efter varje enskilt sammanhangs kultur, teologi och kontext. Vi tror dock att det finns nycklar som alla har nytta av att börja använda. Steg ett för att komma igång med arbetet kan därför vara att läsa rapporten tillsammans och samtala utifrån de frågor och rekommendationer som finns i varje del.

Det finns hjälp att få för ytterligare steg

Om ni vill ha mer hjälp så erbjuder Bibeln idag en rad olika resurser som kan vara till hjälp:

  • Bibeln idags Youtube-kanal har inspirationsvideor med bakgrund i det vi lärt oss i processen.
  • Bibeln idags podcast har en hel serie med poddar om dessa ämnen med inriktning på både församling och familj.
  • Vi har flera material som underlättar för familjer att prata om viktiga frågor i hemmet.
  • Appar för gruppbibelläsning eller bibelläsning med barn (Bibelstund, 10:14 och bibelappen för barn).
  • Smågruppsmaterial som fokuserar på den egna resan och vad medlemmarna kan ta för steg på individnivå.

Vi vill komma igång med ett projekt

Bibeln idag erbjuder hjälp att få igång processer kring tänket med Här för att stanna. Varje församling är unik och kan därför inte får en enkel handlingsplan i fyra steg för att lösa frågorna man ställer.

Läs mer om projekthjälp här.