Som kristna är vi kallade till att alltid försvara “den andre” mot förföljelse, diskriminering och rasism

Mycket ung var jag med om att vår familj räddades av Gud när ryska bomber föll och dödade många under vinterkriget i Finland. Min far fick sedan ta hand flera hundra barn som togs emot i Sverige.

Jag var med min far i Turkiet då vi samlade armenier och greker som överlevde folkmordet då cirka en miljon kristna avrättades. Många av dem var nu i 50-åldern och vi mötte dem i bibelstudier och bön. När vi upptäcktes av polisen i Istanbul blev vi utvisade inom några timmar.

Sådana erfarenheter påverkade mig och ändå mer några år i Pakistan som missionär då skillnaden mellan kristen tro och islam blev dramatiskt tydlig. Många ungdomar misshandlades och dog som martyrer när de tog ställning för sin tro på Jesus.

Jag har haft många debatter här i Sverige mellan kristen tro och ateism, med marxister som kämpat som kommunister. Ganska ofta i relation till Bibelns trovärdighet i jämförelse med islam. Men främst tror jag på att ha en öppen dialog med dem som förnekar Guds existens och inte stödjer kristna värderingar.

Min erfarenhet är att våga vara konkret i tydliga målsättningar då jag ber till Gud och räknar med att få vägledning och kraft att genomföra sådana projekt som jag upplevt att Gud givit som idé och vision i mitt liv. Ganska många gånger har jag märkt att Gud genom sin Ande ger vägledning inför viktiga beslut i livet. Det har gjort det möjligt att rädda föräldralösa och barn i slaveri som kunnat studera och bli viktiga redskap i Guds plan. Då har det skett ekonomiska underverk som förmedlats till att bygga skolor, kyrkor och hjälpinsatser i samband med svåra naturkatastrofer.

Församlingar i Sverige måste satsa mer på djärva initiativ och ge ungdomar ansvar i ledarskap. Det har varit en ensidig satsning på “lovsång” och tillbedjan inför Gud, istället för att invänta Guds tilltal och osjälviskt arbete.

Det grundläggande för kristen tro i Sverige är också mer bibelkunskap med saklighet i relation till det vi tror på, hur bön fungerar, men ändå viktigare vad som hände i samband med att Jesus blev korsfäst, steg ner i dödsriket, besegrade ondskan och på vilket sätt han ska komma tillbaka och upprätta sitt herravälde på jorden, liksom det evighetsperspektiv Bibeln ger med spännande detaljer.

Därför tror jag att ungdomar ska samlas i mindre grupper och att alla ska få diskutera och fördjupa bibelkunskap och andlig praktik. Bjud in fler än pastorn! Det finns så mycket kunskap bland Sveriges kristna men det måste finnas öppenhet att lyssna till dem som har rikare kunskap att tillämpa, pastorer och teologer.

Jag skulle helst också vilja se ungdomsgrupper som väcker opinion för miljöfrågor, klimatet, rättvis ekonomi och mycket mer. 

I Sverige och i Europa finns en mobbningskultur att förlöjliga och förnedra dem som har en kristen tro som personlig övertygelse. I andra delar av världen har följden av sådana attityder utvecklats till fysisk och social förföljelse. I Sverige har vi försvarat demokrati och yttrandefrihet, men  när intolerans och mobbing drabbar oliktänkande måste kristen ungdom gå samman mellan olika kyrkor och församlingar för att tillsammans argumentera och motivera opinionen för tankefrihet och respekt för alla. 

Vi som försvarar kristen tro ska vara förebilder i att ta ställning för religionsfrihet, aldrig acceptera rasism eller diskriminering. Jesus är en förebild i att även försvara människor som handlade fel men som ändå respekterades i motsats till dåtidens kultur som dömde många till döden. Styrkan är att kristen ungdom formar sig i små grupper, likt celler, som inbördes kan diskutera, studera och agera tillsammans. Så har varje förändring i samhället påverkats och på det sättet blir vi som kristna starka och vinnande. 

Tillsammans är vi #härförattstanna

Stanley Sjöberg
evangelist
Pingst