Vi behöver varandra – inte minst i tider av kris

Coronakrisen har tvingat fram en paus för gudstjänstlivet i Sverige. Landets församlingar övar sig därför just nu i olika kreativa lösningar för att finna nya sätt att bygga den gemenskap som är ett av människans mest grundläggande behov. Vi behöver varandra – inte minst i tider av kris. #härförattstanna

Per Ewert, direktor
Clapmaninstitutet